مهندسی و مشاوره فناوران جهان نما

شرکت فناوران جهان نما، با بهره گیری از اعضای هیات علمی دانشگاه و جوانان نخبه، در راستای حل مشکلات صنعت کشور تاسیس گردیده و تا کنون با بومی سازی و رفع نیاز صنعت گامی در جهت خودکفایی بر داشته است.

اطلاعات تماس

آدرس: اهواز، سه راه فرودگاه، پشت رستوران کلید طلایی- مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز-  طبقه سوم – کد پستی: ۶۱۳۴۹-۳۷۳۳۳ – صندوق پستی: ۱۹۱۵

تلفن:

09353931925

 06134426229 – دورنگار: 06134426228

پست الکترونیک: info@fjn.ir

سامانه پیامک: 3000003034

بستن منو